AMD RYZEN (RYZEN 7 3700X)

21.100.000 

Mã sản phẩm:

Còn hàng không? Còn hàng