AMD RYZEN (RYZEN 5 2400G)

9.200.000 

Mã sản phẩm:

Còn hàng không? Còn hàng