AMD RYZEN 9 3900X

27.100.000 

Mã sản phẩm:

Còn hàng không? Còn hàng